opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

Biuro Doradztwa Gospodarczego - Inwestycje Sp. z o.o.

ul.Szyszkowa 7
02-285 Warszawa
NIP: 957-102-56-82
KRS:0000336113
e-mail: info-wawa@bdg-ps.pl
tel: +48 22 868 06 24
mob: +48 664 121 149
fax: + 48 22 868 06 24