opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

Biuro Doradztwa Gospodarczego - Inwestycje Sp. z o.o.

ul. Jana Uphagena 17 lok 2
80-237 Gdańsk
NIP: 957-102-56-82
KRS:0000336113
e-mail: info@bdg-ps.pl