opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

Ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny - Trójmiasto

Rozbudowa istniejącego obiektu o 300m2 z funkcją użytkową rekreacyjną tj. saunę , basen , jacuzi oraz sztuczną plażę . Budownictwo w technologii tradycyjnej na trudnym terenie gruntowym ( wysokie wody gruntowe ) .

budowa basenu zewnętrznego w technologii tradycyjnej .

wykonanie małej architektury