opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

DELTA POMORZE SP. Z O. O.

prace remontowo-budowlane na obiekcie handlowym ALFA w Gdańsku

opis - akapit2

opis - akapit3