opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

Prywatny Inwestor w Gdańsku

projekt budowlany adaptacji poddasza na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Gdańsku przy ul. Szczecińskiej

odbiory prac adaptacyjnych , uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego

założenie kartoteki lokalu w Wydziale Geodezji w Gdańsku