opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

Hotel Impresja

koordynacja prac budowlanych

odbiory końcowe inwestycji budowlanej . Sanepid , PIP , PSP , Powiatowy Nadzór Budowlany w Gdańsku - uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu