opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

Prywatny Inwestor w Gdańsku

odbiór prac budowlanych - adaptacja strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym

odbiór prac budowlanych - rozbudowy lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym

zgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Gdańsku WUAiOZ zakończenia prac adaptacyjnych strychu i rozbudowy istniej±cego lokalu mieszklanego . Uzyskanie za¶wiadczenia o samodzielno¶ci lokalów mieszkalnych.