opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

Dablex Sp. z o.o. z siedzib± w Sopocie

doradztwo ekonomiczno-techniczne w zakresie nieruchomo¶ci gruntowej w Gdańsku