opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

Prywatny Inwestor w Gdańsku

Inwentaryzacja nieruchomo¶ci oraz znajdujacych się obiektów na nieruchomo¶ci zabudowanej na terenie gminy Pruszcza Gdańskiego . Teren był przeznaczony na cele AMW.

wykonanie mapy powykonawczej geodezyjnej z naniesionymi obiektami budowlanymi w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim.

Uzyskanie za¶wiadczenia o nadaniu numeru ewidecyjnego nieruchomo¶ci zabudowanej w UM