opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

Ośrodek Szkoleniowo-Rekreacyjny w Trójmieście

wykonanie projektu budowlanego rozbudowy istniejącego obiektu , basenu zewnętrznego , wiaty grilowej oraz małej architektury

wykonanie projektu budowlanego 5ciu domków całorocznych w zabudowie zwartej w technologii tradycyjnej murowanej.