opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

ANRON Warszawa

doradztwo techniczne - uzyskanie WZ dla rozbudowy istniejacego budynku w Pruszkowie przyul. Różanej

uzyskanie decyzji wodno-prawnej dla inwestycji na terenie ograniczaj±cej rozbudowy i budowy obiektów budowlanych;