opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

KAISAI z siedzib± w Toruniu

wykonanie koncepcji rozbudowy hali magazynowej w Gdyni

wykonanie mapki do celów projektowych działki zabudowanej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej

analiza techniczno-organizacyjna inwestycji , analiza celowo¶ci inwestycji