opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

ANRON Warszawa

Inwentaryzacja budynku magazynowego w Warszawie przy ul. Szyszkowej

Inwentaryzacja budynku warsztatowego w Warszawie przy ul. Szyszkowej