opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

Wspólnota Mieszkaniowa Wybickiego w Sopocie

projekt budowlany - moderniazji elewacji budynku znajdujacego sie w pasie ochronnym Konserwatora Zabytków