opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

AVAL CONSUL SP z siedzib± w Gdańsku

doradztwo ekonomiczno-techniczne zwiazane z obsług± zakupu nieruchomosci w Kiełpinie Górnym