opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

HUNTSMAN ( Poland ) Sp. z o.o. z siedzib± w Warszawie

wykonanie inwentaryzacji obiektu budowlanego z funkcj± usługowo-biurow± w Warszawie przy ul. Szyszkowej