opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

Meritum pl. Spółka z o.o. z siedzib± w Rekcinie

doradztwo techniczne zwi±zane z budynkiem biurowo-magazynowym

wykonanie ekspertyzy technicznej budynku biurowo-magazynowego

wykonanie kosztorysu inwestorskiego prac naprawczych - ujawnionych wad przy pracach budowlanych obiektu biurowo-magazynowego