opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

EKOTRONIK Spółka z o. o. z siedzib± w Gdańsku

negocjacje z GPEC warunków umowy przełożenia sieci