opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

EKOTRONIK Spółka z o. o. z siedzib± w Gdańsku

negocjacje z GPEC warunków umowy przełożenia sieci