opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

Bluejet Sp. z o.o. z siedzib± w Gdańsku

doradztwo ekonomiczno-techniczne zwi±zane z nieruchomo¶ci± gruntow± w Gdańsku