opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

PPHU ROTOR z siedzib± w Gdyni

doradztwo ekonomiczno-techniczne w zakresie uzyskania pozwolenia w/s budowy bezdotykowej myjni samochodowej na nieruchomo¶ci gruntowej w Gdyni przy ul. Witomińskiej.