opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

Plexiform ¦wiatło System z siedzib± w Warszawie

doradztwo ekonomiczno-techniczne w zakresie pozyskania nieruchomo¶ci zabudowanej w rejonie nadmorskim.