opinie biegłych, opinie prawne, ekspertyzy techniczne

doradztwo w postępowaniach administracyjnych

nadzór budowlany, koordynacja inwestycji budowlanych

projekty budowlane, kosztorysowanie, harmonogramy robót

harmonogramy przepływów finansowych inwestycji

Prywatny Inwestor w Warszawie

doradztwo ekonomiczno techniczne związane z obsługą zakupu nieruchomości w Warszawie Wilanów